Category: Wars

Wars

ปฏิบัติการเวเซอร์อือบุง (Operation Weserübung) กองทัพนาซีเยอรมนีบุกเดนมาร์กและนอร์เวย์

ปฏิบัติการเวเซอร์อือบุง (Operation Weserübung) กองทัพนาซีเยอรมนีบุกเดนมาร์กและนอร์เวย์ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในเช้าตรู่วันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1940

TechnologyWars

เรือบรรทุกเครื่องบินกราฟ เซ็พเพอลีน (Aircraft Carrier Graf Zeppelin) เรือรบที่ถูกลืมในสงครามโลกครั้งที่ 2

เรือบรรทุกเครื่องบินกราฟ เซ็พเพอลีน (Aircraft Carrier Graf Zeppelin) หนึ่งในเรือรบของกองทัพนาซีเยอรมัน

Wars

ยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เต (Battle of Leyte Gulf) ยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2

24 ตุลาคม 1944 ยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เต (Battle of Leyte Gulf) ยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2

Wars

ยุทธนาวีที่ซาลามิส (Battle of Salamis) สงครามครั้งสำคัญระหว่างกรีซและเปอร์เซีย

ยุทธนาวีที่ซาลามิส (Battle of Salamis) สงครามครั้งสำคัญระหว่างนครรัฐกรีกและจักรวรรดิเปอร์เซียที่เกิดขึ้นในปี

Wars

สมรภูมิเมืองอาเคิน (Battle of Aachen)

การสู้รบบริเวณเมืองอาเคินเกิดขึ้นรถหว่างวันที่ 2-21 ตุลาคม 1944 ทหารนาซีเยอรมันและประชาชนในเมืองทราบล่วงหน้าถึงการรุกของฝ่ายสัมพันธมิตร