ยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เต (Battle of Leyte Gulf) ยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2

Wars

24 ตุลาคม 1944 ยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เต (Battle of Leyte Gulf) ยุทธนาวีครั้งใหญ่ที่สุดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างกองทัพเรือฝ่ายสัมพันธมิตรและกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น ฝ่ายญี่ปุ่นเสียหายอย่างหนักและเริ่มใช้กองกำลังจู่โจมพิเศษฆ่าตัวตายคามิกาเซะ ยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เตเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 23–26 ตุลาคม ค.ศ. 1944

การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นมีกำลังน้อยกว่าจึงวางแผนการล่อหลอกแบ่งเส้นทางการโจมตีเป็นกองกำลังหลักและกองกำลังลวงเรียกว่าแผนการรบโชโก 1-4 เพื่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรออกมาต่อสู้ทางทะเลและขณะเดียวกันกองกำลังหลักของญี่ปุ่นจะเข้าบดขยี้กองทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังยกพลขึ้นบก การรบในยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เตประกอบด้วยการรบย่อยบริเวณทะเลซิบูยัน, การรบที่ช่องแคบซูริเกา, การรบนอกแหลมเอนกาโญและการรบนอกซามาร์

กองทัพเรือญี่ปุ่นระดมกำลังรบครั้งใหญ่ที่สุดเรือรบสมัยใหม่กว่า 70 ลำ กำลังทหารหลายหมื่นนาย เพื่อยับยั้งการรุกเข้าฟิลิปปินส์ของฝ่ายสัมพันธมิตร แบ่งการโจมตี 3 ทิศทาง กองทัพกลางนำโดยนายพลทาเคโอะ คูริตะ กองทัพใต้นำโดยนายพลโชจิ นิชิมูระและนายพลคิโยฮิเดะ ชิมะ กองทัพเหนือนายพลจิซาบูโร โอซาวะ กองกำลังจู่โจมพิเศษฆ่าตัวตายคามิกาเซะนำโดยเรือเอกยูคิโอะ เซกิ โดยมีเรือธงเป็นเรือประจัญบานยามาโตะและมูซาชิเข้าร่วมปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม : ฝูงบินฆ่าตัวตายคามิกาเซะ (Kamikaze) กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตามด้วยกำลังรบทางเรือที่น้อยว่าของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นประกอบกับการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้แผนการล้มเหลวตกเป็นฝ่ายล่าถอยอย่างไม่เป็นขบวนและได้รับความสูญเสียอย่างหนัก โดยเฉพาะการสูญเสียเรือประจัญบานมูซาชิพลีชีพจมลงกลางทะเลในขณะที่เรือประจัญบานฝาแฝดยามาโตะได้รับคำสั่งให้หนีออกจากการรบ เรือประจัญบานทั้ง 2 ลำนี้เป็นความภูมิใจของกองทัพเรือญี่ปุ่น

นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินซุยคาคุ เรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งในสองลำของชั้นโชคาคุ ซึ่งเป็นเรือบรรทุกขนาดใหญ่ของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินซุยคาคุลำนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน 6 ลำที่เคยปฏิบัติการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ และเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ลำสุดท้ายของกองทัพเรือญี่ปุ่นที่ถูกจมในสงครามโลกครั้งที่ 2

กล่าวกันว่าพลเรือตรีไคซูคะ ทาเคโอะผู้บัญชาการเรือบรรทุกเครื่องบินซุยคาคุ ได้กระทำอัตวิบากกรรมฆ่าตัวตาย เลือกที่จะจมทะเลพร้อมไปกับเรือบรรทุกเครื่องบินซุยคาคุ แม้ว่าจะมีนายทหารเรือญี่ปุ่นหลายคนพยายามห้ามปราม นอกจากนี้ยังมีเรือรบญี่ปุ่นอีกหลายลำที่ถูกจม ทหารเรือญี่ปุ่นอีกประมาณ 12,500 นายได้พลีชีพลงไปในทะเลที่เงียบสงบ

แผนที่การรบยุทธนาวีที่อ่าวเลย์เต (Battle of Leyte Gulf)

หมายเลข 1 การรบบริเวณทะเลซิบูยัน (Battle of the Sibuyan Sea) หมายเลข 2 การรบที่ช่องแคบซูริเกา (Battle of Surigao Strait) หมายเลข 3 การรบนอกแหลมเอนกาโญ (Battle off Cape Engaño) และหมายเลข 4 การรบนอกซามาร์ (Battle off Samar) ที่มาของข้อมูล United States Army wikipedia.org

ที่มาของข้อมูล

Battle of Leyte Gulf