สมรภูมิเมืองอาเคิน (Battle of Aachen)

battle-of-aachen
Wars

การสู้รบบริเวณเมืองอาเคินเกิดขึ้นรถหว่างวันที่ 2-21 ตุลาคม 1944 ทหารนาซีเยอรมันและประชาชนในเมืองทราบล่วงหน้าถึงการรุกของฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้ประชาชนในเมืองจำนวนหนึ่งอพยพออกไปก่อนการรบเหลือไว้เพียงแค่ทหารนาซีเยอรมันหน่วยแพนเซอร์ 116 (Windhund (Greyhound) Division) และทหารอาสาสมัคร (Volkssturm) ซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับการติดอาวุธอยู่เฝ้าปกป้องเมืองอาเคิน

กองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรที่รุกเข้ามายังเมืองอาเคินเป็นกองทัพที่ 1 ของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยกองพลทหารราบที่ 1 (1st Infantry Division) กองพลทหารราบที่ 30 (30th Infantry Division) กำลังพลรวมประมาณ 100,000 นาย ผสมการโจมตีจากกองทัพอากาศที่ 9 ของสหรัฐอเมริกาจำนวนกว่า 360 ลำ รถถัง M10 และปืนใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง

การรบวันที่ 13 ตุลาคม 1944 เป็นไปในลักษณะของการต่อสู้จากอาคารหลังหนึ่งไปยังอาคารอีกหลังหนึ่ง ทหารนาซีเยอรมันหน่วยแพนเซอร์ 116และทหารอาสาสมัครใช้วิธีซุ่มโจมตีจากด้านบนของอาคารและการเคลื่อนที่ผ่านทางท่อน้ำของเมือง ส่วนทหารอเมริกันต้องใช้วิธีกราดยิงเข้าไปในท่อระบายน้ำ หากตรวจพบพลเรือนประชาชนชาวเยอรมันที่ยอมจำนนพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เดินทางไปพักชั่วคราวหลังแนวรบของทหารสหรัฐอเมริกา

ผลการสู้รบเมืองอาเคินถูกตีแตกในวันที่ 21 ตุลาคม 1944 รวมระยะเวลาการสู้รบประมาณ 19 วัน พลเรือนประชาชนชาวเยอรมันเสียชีวิตไปจำนวนหนึ่ง ทหารนาซีเยอรมันและทหารอาสาเยอรมันเสียชีวิตมากกว่า 16,000 นาย ส่วนฝ่ายสหรัฐอเมริกาทหารเสียชีวิตประมาณ 2,000 คน บาดเจ็บอีกจำนวนมาก การรบในครั้งมีความหมายต่อสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังแนวป้องกันซีคฟรีทถูกตีแตกและเป็นเมืองแรกของนาซีเยอรมันที่ถูกตีแตก บัดนี้ฝ่ายนาซีเยอรมันมองไม่เห็นหนทางของชัยชนะอีกต่อไปแล้ว

แม้ทหารนาซีเยอรมันและทหารอาสาจำนวนมากสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าหากยอมมอบตัวกับทหารฝ่ายสัมพันธมิตรจะได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าการยอมจำนวนต่อกองทัพแดงของสหภาพโซเวียต รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยของเยอรมันเต็มใจที่จะมอบตัวกับกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงจะรอดชีวิตได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม เมืองอาเคินตั้งอยู่ทางชายแดนตะวันตกของเยอรมันความจริงแล้วในตอนนั้นต้องเรียกกว่า อาณาจักรไรซ์ที่ 3 (Drittes Reich) หรือ ไรซ์เยอรมัน (Deutsches Reich) ส่วนแนวป้องกันซีคฟรีท (Siegfried Line) ถูกสร้างขึ้นเพื่อสกัดการรุกของสัมพันธมิตรยาว 630 กม. ตั้งแต่ชายแดนของเนเธอร์แลนด์ไปจนถึงชายแดนสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยแนวป้องบังเกอร์ 18,000 แห่ง ระบบอุโมงค์ แท่งคอนกรีตป้องกันรถถังยาวตลอดแนวป้องกัน

แผนที่แสดงการรบบริเวณเมืองอาเคิน

ที่มาของข้อมูล

Battle of Aachen
Siegfried Line