การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ Castle Bravo

Uncategorized

อเมริกาทดลองระเบิดนิเคลียร์ Castle Bravo เป็นระเบิดขนาดใหญ่ที่สุดที่อเมริกาเคยทดลองโดยมีแรงระเบิดกว่า 15 เมกะตันทีเอ็นที เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1954 บริเวณเกาะปะการังบิกินี่ หมู่เกาะมาร์แชลล์

ระเบิดนิเคลียร์ Castle Bravo พัฒนาโดยศูนย์วิจัย Los Alamos Scientific Laboratory มีน้ำหนักประมาณ 10.7 ตัน ความยาวประมาณ 4.6 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 137 เซนติเมตร เป็นอาวุธนิวเคลียร์ประเภทเทอร์โมนิวเคลียร์ (Thermonuclear weapon) หรือระเบิดไฮโดรเจน (Hydrogen bomb) ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเพื่อจุดระเบิด ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นทำให้มีแรงระเบิดที่รุนแรง

ภายหลังการทดสอบพบว่ามีประชากรของสาธารณรัฐหมู่เกาะ Marshall และชาวประมงชาวญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากสารกัมมันตภาพรังสีและพื้นที่เกาะดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเขตที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามระเบิดนิวเคลียร์ Castle Bravo ยังไม่ใช่ระเบิดนิเคลียร์ที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์เคยทำการทดสอบ โดยในวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สหภาพโซเวียตหรือรัสเซียได้ทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ซาร์ บอมบา (Tsar Bomba) บนเกาะโนวายาเซมลยาระเบิดลูกนี้มีแรงระเบิดมากถึง 50 เมกะตันทีเอ็นทีเป็นระเบิดนิวเคลียร์ประเภทเดียวกับ Castle Bravo แต่มีขนาดความรุนแรงของระเบิดที่ใหญ่กว่าหลายเท่า

อ่านเพิ่มเติม : สมมุติซาร์ บอมบา (Tsar Bomba) ระเบิดใจกลางกรุงเทพความเสียหายจะเป็นอย่างไร

ในช่วงสงครามเย็นมีการแข่งขันพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์กันอย่างดุเดือดระหว่างชาติโลกเสรีนำโดยอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส กับสหภาพโซเวียต โชคดีที่โลกไม่เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นไม่อย่างนั้นอารยธรรมมนุษย์คงสูญสิ้นและต้องใช้ก้อนหินต่อสู้กันตามคำบอกเล่าของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

เรียบเรียงโดย THE HISTORY NOW