สมมุติซาร์ บอมบา (Tsar Bomba) ระเบิดใจกลางกรุงเทพความเสียหายจะเป็นอย่างไร

tsar-bomba-revised
FeaturedTechnology

ซาร์ บอมบา (Tsar Bomba) ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมา ซาร์ บอมบาพัฒนาโดยสหภาพโซเวียตหรือประเทศรัสเซียในปัจจุบัน ระเบิดนิวเคลียร์ลูกนี้มีพลังทำลายล้างมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์แคสเซิล บราโว (Castle Bravo) ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาประมาณ 3 เท่า และใหญ่กว่าระเบิดปรมาณูที่ถล่มเมืองฮิโรชิมะและนางาซากิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ 1,400 เท่า

ซาร์ บอมบาเป็นระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์หรือระเบิดไฮโดรเจนใช้พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น อะตอมไฮโดรเจนเปลี่ยนเป็นฮีเลียมให้พลังงานความร้อนเท่ากับดวงอาทิตย์มีความรุนแรงมากกว่าระเบิดปรมาณูแบบเก่าหลายเท่า ขนาดแรงระเบิดของซาร์บอมบาประมาณ 50 – 58 เมกะตันทีเอ็นทีจากแผนการเดิมที่ต้องการสร้างแรงระเบิดมากถึง 100 เมกะตันทีเอ็นที

สมมุติมีการนำระเบิดนิวเคลียร์ซาร์ บอมบามาทิ้งยังใจกลางกรุงเทพมหานคร รัศมีความร้อนจะกระจายกว้างมากถึง 60 กิโลเมตร การทำลายล้างแบ่งออกเป็น 7 ระยะตามความกว้างของรัศมีการทำลายล้าง

1. รัศมีการระเบิดจากจุดศูนย์กลาง 5 กิโลเมตร ความร้อนจากการระเบิดคร่าชีวิตประชากรในบริเวณนี้เกือบทั้งหมดและทะยอยเสียชีวิตในอีกไม่ชั่วโมงต่อมา

2. รัศมีการระเบิดจากจุดศูนย์กลาง 6 กิโลเมตร ความร้อนจากการระเบิดคร่าชีวิตประชากรในบริเวณนี้เกือบทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่อยู่ในช่วงการเกิดระเบิด ผู้ที่รอดชีวิตจะเริ่มทะยอยเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันหลังจากนั้น

3. รัศมีการระเบิดจากจุดศูนย์กลาง 8 กิโลเมตร ความร้อนและแรงระเบิดจะทำลายอาคารบ้านเรือนเสียหายอย่างรุนแรง ประชากรที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้จะเสียชีวิตทั้งหมด 100%

4. รัศมีการระเบิดจากจุดศูนย์กลาง 17 กิโลเมตร ความร้อนและแรงระเบิดจะทำลายอาคารบ้านเรือนเสียหายปานกลางถึงขั้นรุนแรง อาจยังมีผู้รอดชีวิตเหลืออยู่ในช่วงแรก 1-2 อาทิตย์แรกก่อนเริ่มทะยอยเสียชีวิตในเวลาต่อมา อาจเริ่มพบผู้บาดเจ็บและรอดชีวิตบางส่วน

5. รัศมีการระเบิดจากจุดศูนย์กลาง 43 กิโลเมตร ความร้อนและแรงระเบิดจะทำลายอาคารบ้านเรือนบางส่วน ประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มองเห็นแสงสว่างจากลูกไฟที่ระเบิดได้อย่างชัดเจน โดยประชากรในบริเวณนี้มีโอกาศรอดชีวิตมากขึ้น อาจมีผู้บาดเจ็บอย่างรุนแรงเพราะแผลไฟไหม้จากความร้อน

6. รัศมีการระเบิดจากจุดศูนย์กลาง 51 กิโลเมตร ความร้อนและแรงระเบิดจะทำลายอาคารบ้านเรือนเล็กน้อย ประชากรที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้อาจได้รับบาดเจ็บแผลไฟไหม้จากความร้อนตั้งแต่บาดแผลจากไฟไหม้เล็กน้อยจนถึงบาดแพลระดับทำลายชั้นหนังกำพร้า

7. รัศมีผลกระทบจากกัมมันตภาพรังสีมีพื้นที่กว้างเกือบ 1,000 กิโลเมตร ทั้งประเทศไทยรวมไปถึงบางส่วนของประเทศเวียดนาม มาเลเซีย พม่า ลาวและกัมพูชา ขึ้นอยู่กับทิศทางของกระแสลม

ประมาณการว่ามีจะประชากรไทยเสียชีวิตประมาณ 5,325,000 คน ได้รับบาดเจ็บและบางส่วนเสียชีวิตในเวลาต่อประมาณ 2,533,000 คน ประชากรกลุ่มแรก ๆ ทีเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นี่คือพลังการทำลายล้างของระเบิดนิวเคลียร์ซาร์ บอมบา (Tsar Bomba) ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์