เรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซ (Hōshō) หรือ เทพวายุภักษ์แห่งไฟบิน เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของโลก

hosho-world-first-aircraft-carrier
Technology

เรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซ (Hōshō) หรือ เทพวายุภักษ์แห่งไฟบิน เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะไม่ใช้วิธีการดัดแปลงจากเรือประเภทอื่น ก่อนหน้านี้ถึงแม้จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าประจำการในกองทัพเรืออังกฤษแต่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใช้วิธีดัดแปลงเรือขนส่งขนาดใหญ่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน เช่น เรือบรรทุกเครื่องบินทะเล HMS Engadine เรือบรรทุกเครื่องบินดาวฟ้าเรียบ HMS Argus

กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นพัฒนากองกำลังขึ้นมาโดยใช้กองทัพเรืออังกฤษเป็นต้นแบบ ทั้งโรงเรียนนายเรือเพื่อการฝึกและสร้างนายทหาร รวมไปถึงรูปแบบการจัดกองกำลังรบทางเรือ เมื่อกองทัพเรืออังกฤษพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบิน กองทัพเรือญี่ปุ่นก็ขยับพัฒนาตัวเองตามอย่างรวดเร็วและทำได้ดีกว่าด้วยการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะในแบบที่โลกต้องตกตะลึง ในยุคนั้นสหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่สามารถสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวเองได้สำเร็จจนกระทั่งมีเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Lexington เข้าประจำการในปี ค.ศ. 1927

เรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซ หรือ เทพวายุภักษ์แห่งไฟบิน เริ่มต้นต่อเรือในปี 1920 จากแผนเดิมที่วางไว้เรือจะถูกต่อขึ้นมา 2 ลำแต่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพียงลำเดียวเท่านั้น เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้มีระวางขับดันน้ำประมาณ 7,470-9,646 ตัน ความยาวตลอดลำเรือ 168 เมตร ความกว้างประมาณ 19 เมตร กินน้ำลึก 6 เมตร บรรทุกเครื่องบินแบบต่าง ๆ ได้ประมาณ 15 ลำ แบ่งออกเป็นเครื่องบินขับไล่ปีสองชั้น Mitsubishi 1MF จำนวน 9 ลำ เครื่องบินทิ้งตอร์ปิโด Mitsubishi B1M3 จำนวน 6 ลำ ทหารเรือประจำการประมาณ 500 นาย

กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ใช้พิมพ์เขียวของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้พัฒนาต่อเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่ชื่อว่า เรือบรรทุกเครื่องบินอะกากิ (Akagi) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า เรือบรรทุกเครื่องบินทั้ง 2 ลำถูกส่งไปโจมตีสหรัฐอเมริกาในยุทธนาวีที่มิดเวย์ แต่มีเพียงเรือบรรทุกเครื่องบินอะกากิที่เข้าร่วมรบส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซไม่ได้เข้าร่วมรบทำหน้าที่สนับสนุนและสังเกตการณ์

อ่านเพิ่มเติม : ยุทธนาวีมิดเวย์ (Battle of Midway) การต่อสู้ระหว่างกองเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

เรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซ (Hōshō) หรือ เทพวายุภักษ์แห่งไฟบินเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ในยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เคยร่วมรบในสงครามจีน-ญี่ปุ่นระหว่างปี ค.ศ. 1932-1937 กล่าวกันว่าในยุคนั้นกองทัพเรือญี่ปุ่นมีแสนยานุภาพมากกว่ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกาทั้งขนาดกองทัพเรือและการประสบการณ์รบทางเรือ ความมั่นใจดังกล่าวทำให้กองทัพเรือจักรรดิญี่ปุ่นไม่มีอะไรต้องเกรงกลัวสหรัฐอเมริกา ต่อมาในสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือบรรทุกเครื่องบินไฮโซมีส่วนร่วมในภารกิจโจมตีการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ในปี ค.ศ. 1941 รวมไปถึงยุทธนาวีที่มิดเวย์ในปี ค.ศ. 1942 แต่ไม่ได้เข้าร่วมโจมตีดังที่กล่าวมาข้างต้น

อ่านเพิ่มเติม : การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (Attack on Pearl Harbor) ในสงครามโลกครั้งที่ 2

เรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซ (Hōshō) ขณะเข้าโจมตีประเทศจีน

ช่วงวาระทุกท้ายของเรือบรรทุกเครื่องบินโฮโซ กองทัพเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นใช้เรือลำนี้เป็นเรือฝึกนักบินใหม่ในช่วงปี 1943-1944 ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นตกเป็นฝ่ายที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยขนาดของเรือบรรทุกเครื่องบินไฮโซทำให้มันถูกซ่อนอำพลางตัวเอาไว้บริเวณฐานทัพเรือคุเระ (Kure) และอยู่รอดไม่ถูกทำลายโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดสหรัฐอเมริกา หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือบรรทุกเครื่องบินไฮโซถูกใช้งานในภารกิจขนส่งทหารญี่ปุ่นหลายแสนนายกลับประเทศญี่ปุ่น ก่อนถูกเรือทำลายแยกชิ้นส่วนในปี ค.ศ. 1946 ปิดฉากตำนานเทพวายุภักษ์แห่งไฟบิน เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของโลก

ที่มาของข้อมูล

Encyclopaedia Britannica Aircraft carrier