ริสตียาน เฮยเคินส์ (Christiaan Huygens) ค้นพบดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์

FeaturedPeopleTechnology

25 มีนาคม ค.ศ. 1655 คริสตียาน เฮยเคินส์ (Christiaan Huygens) ใช้กล้องโทรทรรศน์หักเหแสงกำลังขยาย 50 เท่าซึ่งถือว่าทันสมัยมากในยุคนั้นส่องไปยังดาวเสาร์และค้นพบดวงจันทร์ไททัน ดวงจันทร์บริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ นอกจากนี้เขายังอธิบายลักษณ์วงแหวนของดาวเสาร์อีกด้วย

คริสตียาน เฮยเคินส์เป็นนักฟิสิกส์ นักดาราศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวดัสช์เกิดในปี ค.ศ. 1629 มีความเชี่ยวชาญด้านการคำนวนเป็นพิเศษ บวกกับความสามารถในการประดิษฐ์ทำให้เขาสามารถสร้างกล้องโทรทรรศน์หักเหแสงที่มีประสิทธภาพสูงจนทำให้เขาค้นพบสิ่งต่าง ๆ มากมายบนอวกาศในเวลาต่อมา สิ่งประดิษฐ์อีกอย่างของเขาที่ทำให้มีชื่อเสียงคือ นาฬิกาลูกตุ้มซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำให้มีการจับเวลาที่เที่ยงตรงในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเป็นเครื่องบอกเวลาสำคัญที่ยังมีใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ปี ค.ศ. 1655 ที่คริสตียาน เฮยเคินส์ค้นพบดวงจันทร์ไททันตรงกับ พ.ศ. 2198 สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณ 50 ปีหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต

ต่อมีในปี ค.ศ. 1659 คริสตียาน เฮยเคินส์ยังเป็นผู้ค้นพบสำคัญ ๆ เช่น เนบิวลาที่มีลักษณะเป็นระบบดาวและเนบิวลาที่มีลักษณะดาวคู่หลายดวง ลักษณะพื้นผิวดาวอังคาร ที่ราบภูเขาไฟบนดาวอังคาร รวมไปถึงการประมาณการเวลาบนดาวอังคารใน 1 วันบนดาวอังคารได้อย่างแม่นยำคลาดเคลื่อนไปจากเวลาจริงที่นาซ่ายืนยันเพียงไม่กี่นาที

คริสตียาน เฮยเคินส์เป็นนักดาราศาสตร์คนสำคัญของโลกชื่อของเขาได้รับเกียรติจากนาซ่าและองค์การอวกาศยุโรปนำไปตั้งเป็นชื่อยานคัสซีนี–ฮอยเกนส์ (Cassini–Huygens) ยานอวกาศที่ถูกส่งไปสำรวจดวงจันทร์ไททัน ยานออกเดินทางจากโลกในปี ค.ศ. 1997 เดินทางถึงดวงจันทร์ไททันในปี ค.ศ. 2017 ใช้เวลาเดินทางนาน 20 ปีและยานลำนี้สามารถลงจอดบนดวงจันทร์ไททันและถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์ส่งกลับมายังโลกได้อีกด้วย