คาเมนไรเดอร์ (Kamen Rider 1) ออกอากาศทางทีวีในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

Culture

3 เมษายน ค.ศ. 1971 คาเมนไรเดอร์ (Kamen Rider 1) ออกอากาศทางทีวีในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกและออกอากาศต่อเนื่องจนถึงปี ค.ศ. 1973 รวมทั้งสิ้น 98 ตอน 

หลังจากนั้นมีการสร้างคาเมนไรเดอร์ออกมาหลายภาคและได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่น คาเมนไรเดอร์ถูกฉายทางทีวีในประเทศไทยครั้งแรกปี ค.ศ. 1971 คนไทยเรียกคาเมนไรเดอร์จนติดหูกันว่า “ไอ้มดแดง” ทั้งที่ความจริงแล้วคาเมนไรเดอร์ V1 เป็นมนุษย์ดัดแปลงผสมตั๊กแตน ยุคนั้นคาเมนไรเดอร์โด่งดังในประเทศไทยถึงขนาดมีการยกองมาถ่ายทำในประเทศไทย 

ปัจจุบันยังมีการสร้างคาเมนไรเดอร์ออกมาเป็นภาคต่าง ๆ อยู่และยังฉายอยู่ในทีวีประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทย คาเมนไรเดอร์หรือไอ้มดแดงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมทางทีวีที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 20