ประวัติขนมจีนเมืองนครศรีธรรมราช

khanom-chin
Culture

ขนมจีนเป็นอาหารที่พบได้ทั่วประเทศไทยแต่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมืองนครศรีธรรมราชมีร้านขนมจีนเยอะและได้รับความนิยม อาจไม่ใช่แค่ชาวนครศรีธรรมราชชอบกินขนมจีนเพียงอย่างเดียวแต่อาจสามารถสืบย้อนไปยังประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองนครศรีธรรมราช ช่วงหนึ่งหลังจากเมืองนครศรีธรรมราชกลายเป็นเมืองร้างเนื่องจากจากโรคระบาดจนมีผู้อพยพจากอาณาจักรพริบพรีเข้ามาร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาใหม่

ตำนานการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวเอาไว้ว่าพระพนมทะเลศรีมเหสวัสดิทราธิราชผู้ครองเมืองเพชรบุรีหรืออาณาจักรพริบพรีในอดีตได้ส่งพระโอรสคือพระพนมวังพร้อมทั้งนางสะเดียงทองพร้อม “ชาวบ้านเมืองเพชรบุรี” หลายพันคน ช้าง ม้า จำนวนมากเดินทางลงมาสร้างเมืองนครศรีธรรมราชใหม่ใช้ชื่อเมืองนครดอนพระบริเวณอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน

ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระราเมศวรได้ทำสงครามกับเมืองเชียงใหม่และได้รับชัยชนะจึงได้กวาดต้อนชาว “ไทยวน” ออกเสียงภาษาล้านนาว่า “ไตยวน” หรืออาณาจักรล้านนาจำนวนมากลงมาอาศัยในบริเวณ เมืองจันทบูร เมืองพัทลุง เมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราช

เมืองเพชรบุรีหรืออาณาจักรพริบพรีกับชาวไทยวนมีอาหารชนิดหนึ่งเรียกว่า ขะ-นอม-จิน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากพม่ามีลักษณะเป็นเส้นแป้งต้มให้สุกรับประทานพร้อมกับน้ำแกงชนิดต่าง ๆ อาหารชนิดนี้ได้รับความนิยมในอาณาจักรล้านนา ชาวมอญ ชาวไทใหญ่ อาจมีลักษณะแตกต่างกันบ้างตามลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

เชื่อว่าชาวเมืองเพชรและชาวไทยวนที่อพยพลงมาอาศัยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในอดีตนำเอาวัฒนธรรมอาหารการกินเส้นขนมจีนมาด้วย คนนครศรีธรรมราชจำนวนมากสืบเชื้อสายมาจากชาวเมืองเพชรบุรีและชาวไทยวน ต่อมาภาษาได้เปลี่ยนไปจาก ขะ-นอม-จิน กลายเป็น ขนมจีน หรือ โหน้มจีน ในภาษาไทยสำเนียงใต้นครศรีธรรมราช