เรือหลวงฮูด (HMS Hood) กองทัพเรืออังกฤษถูกจมในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ

hms-hood
Wars

24 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 เรือหลวงฮูด (HMS Hood) ของกองทัพเรืออังกฤษถูกเรือประจัญบานบิสมาร์คของนาซีเยอรมันยิงถล่มจมในการทำยุทธนาวีที่ช่องแคบเดนมาร์ก (Battle of the Denmark Strait) แต่การสู้รบยิงถล่มเข้าใส่กันลากยาวไปตลอดน่านน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือจนเกือบถึงน่านน้ำฝรั่งเศส

เรือหลวงฮูดเรือลาดตระเวณประจัญบานของกองทัพเรืออังกฤษระวางขับน้ำ 48,650 ตัน ติดตั้งปืนใหญ่ 380 มม. จำนวน 8 กระบอก ปืนใหญ่ 140 มม. จำนวน 12 กระบอก ปืนต่อสู้อากาศยานและตอปิโดจำนวนหนึ่ง

เรือหลวงฮูดซึ่งเป็นเรือธงของกองทัพเรืออังกฤษในขณะนั้นนำกองเรืออังกฤษ เรือหลวงปรินส์ออฟเวลส์และเรือติดตามอีกจำนวนหนึ่ง เข้าโจมตีกองเรือนาซีเยอรมันที่นำโดยเรือประจัญบานบิสมาร์คและเรือปรินซ์ออยเกน

ภาพแผนที่ด้านล่างอธิบายเส้นทางการเดินเรือของฝ่ายกองทัพเรืออังกฤษเป็นเส้นสีเหลืองและกองทัพเรือนาซีเยอรมันเป็นเส้นสีแดง การปะทะกันหลักๆ มีสองจุดด้วยกัน การปะทะกันครั้งแรกเรือหลวงฮูกจม การปะทะกันครั้งที่สองเรือบิสมาร์คจมลงส่วนเรือปรินซ์ออยเกนหนีกลับเข้าฝั่งได้สำเร็จ

ผลของยุทธนาวีที่ช่องแคบเดนมาร์กฝ่ายอังกฤษเป็นฝ่ายแพ้เรือหลวงฮูดถูกจม อย่างไรก็ตามกองเรืออังกฤษได้ปฏิบัติการแก้แค้นโดยการส่งกองเรือพร้อมฝูงเครื่องบินทิ้งตอปิโด Swordfish เข้าโจมตีเรือประจัญบานบิสมาร์คขณะพยายามเดินทางกลับเข้าฝั่งจนจมลงในวันที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1941 

สำหรับเรือประจัญบานบิสมาร์คเคยเป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือเยอรมันมีระวางขับน้ำ 50,000 ตัน ความยาวของตัวเรือ 251 เมตร มีลูกเรือประจำการบนเรือ 2,000 นาย ติดตั้งอาวุธปืนใหญ่ขนาด 380 มม. จำนวน 8 กระบอก ปืนใหญ่ขนาด 150 มม. 12 กระบอก ปืนใหญ่ขนาด 105 มม. 16 กระบอกรวมอาวุธต่อสู้อากาศยานอื่น ๆ 

ยุทธนาวีที่ช่องแคบเดนมาร์ก (Battle of the Denmark Strait) และการจมเรือหลวงฮูดทำให้กองทัพเรืออังกฤษกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งและประสบความสำเร็จในการจมเรือประจัญบานบิสมาร์คของนาซีเยอรมันทำให้แสนยานุภาพด้านเรือรบบนผิวน้ำของกองทัพเยอรมันถูกทำลายไปอย่างมาก