นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) คิดค้นวิธีการส่งไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ AC

FeaturedTechnology

16 พฤษภาคม ค.ศ. 1888 นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla) คิดค้นวิธีการส่งไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Electricity หรือ AC ) ซึ่งเป็นรูปแบบการส่งกระแสไฟฟ้าที่ถูกใช้มาจนถึงปัจจุบันในทุก ๆ บ้านทั่วโลก เนื่องจากสามารถส่งกระแสไฟฟ้าได้ในระยะไกลในปริมาณที่มาก ๆ

การส่งไฟฟ้ากระแสสลับถูกวิจัยพัฒนามาก่อนหน้านั้นโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนแต่ยังไม่ถูกนำมาใช้อย่างปลอดภัยและมีความคุ้มค่าในด้านการใช้งานในแบบที่นิโคลา เทสลาคิดค้นขึ้นมา โดยในขณะนั้นนิโคลา เทสลาต้องต่อสู้กับความพยายามของทอมัส เอดิสันที่พัฒนาการส่งไฟฟ้ากระแสตรง หรือ DC

นิโคลา เทสลานั้นได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี วิธีการของเขาอ้างอิงตามหลังวิทยาศาสตร์ผ่านการคำนวน ในขณะที่ทอมัส เอดิสันใช้วิธีการลองผิดลองถูกไปทีละวิธี ในช่วงแรกของชีวิตการทำงานนิโคลา เทสลานั้นเป็นพนักงานคนหนึ่งในบริษัทของทอมัส เอดิสัน ก่อนนิโคลา เทสลาจะแยกตัวออกมาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองเนื่องจากโดนทอมัส เอดิสันโกงเงินค่าตอบแทนในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์

นิโคลา เทสลาคิดค้นวิธีการส่งไฟฟ้ากระแสสลับ โดยการใช้เครื่องกำเนิดกระแสสลับที่เป็นขดลวดหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กส่งกระแสไฟฟ้ากลับไปกลับมาเป็นระยะทำให้กระแสไฟฟ้าไม่ตกเมื่อส่งระยะไกลสามารถปรับความดันของกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งไปยังบ้านเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้หากคุณมองไปยังไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือน รีโมททีวี การสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless communication) หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้นึกถึงนิโคลา เทสลานักประดิษฐ์ที่โลกลืม