แอนิมอลฟาร์ม (Animal Farm) นวนิยายต่อต้านเผด็จการ

Culture

แอนิมอลฟาร์ม (Animal Farm) นวนิยายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่ทำการปฏิวัตยึดอำนาจจากมนุษย์เจ้าของฟาร์ม เขียนโดยจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell) ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1945 จำนวน 112 หน้า นวนิยายเรื่องนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกรวมถึงได้รับการแปลเป็นภาษาไทยเกือบ 10 ครั้ง ครั้งแรกแปลโดย ม.ล. นิภา ภานุมาศ ใช้ชื่อภาษาไทยว่า “ฟาร์มเดรัจฉาน” ในปี ค.ศ. 1959

เรื่องย่อของแอนิมอลฟาร์มเกี่ยวกับสัตว์ในฟาร์มชื่อ “แมนเนอร์ฟาร์ม” รู้สึกไม่พอใจความโหดร้ายของมนุษย์เจ้าของฟาร์มและต้องการปฏิวัติยึดอำนาจจากมนุษย์ โดยมีหมูสามตัวเป็นแกนนำในการก่อการปฏิวัติ เมื่อปฏิวัติสำเร็จพวกหมูก็ยึดอำนาจเอาไว้และเปลี่ยนชื่อฟาร์มเป็น “แอนิมอลฟาร์ม” 

หมูทั้ง 3 ตัวแบ่งหน้าที่กันปกครองหมูบางตัวทำหน้าที่โฆษณาชวนเชื่อให้สัตว์ตัวอื่น ๆ ในฟาร์มเชื่อฟังพวกตน เมื่อเวลาผ่านไปหมูทั้ง 3 กลายเป็นจอมเผด็จการที่ปกครองฟาร์มเสียเอง

จอร์จ ออร์เวลล์เป็นชาวอังกฤษที่ชื่นชอบการเมือง กล่าวกันว่าจอร์จ ออร์เวลล์แต่นิยายเรื่องนี้เพื่อเสียสีการปฏิวัติรัสเซียและการปกครองของสหภาพโซเวียติที่เป็นเผด็จการโหดร้ายกับประชาชนแต่นวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้รับการตีพิมพ์เนื่องจากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศอังกฤษกับสหภาพโซเวียติอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรเหมือนกัน 

ต่อมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเป็นยุคความขัดแย้งช่วงสงครามเย็นระหว่างโลกเสรีกับสหภาพโซเวียติทำให้แอนิมอลฟาร์มได้รับการตีพิมพ์และได้รับการยกย่องให้เป็นนวนิยายยอดเยี่ยมเรื่องหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ภาพประกอบด้านล่างเป็นภาพปกของนวนิยายแอนิมอลฟาร์มที่ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ส่วนภาพด้านขวาเป็นภาพของจอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell)