จักรพรรดิฮิโระฮิโตะอ่านแถลงการประกาศยอมแพ้ต่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตร

Wars

จักรพรรดิฮิโระฮิโตะแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่นอ่านแถลงการทางระบบวิทยุกระจายเสียง ประกาศยอมแพ้ต่อกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรให้ทหารญี่ปุ่นยอมจำนนอย่างไม่มีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 1945 เวลาเที่ยงวันในประเทศญี่ปุ่น เพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 ภาคพื้นเอเชีย ป้องกันการสิ้นชาติสิ้นเผ่าพันธุ์ของชาติญี่ปุ่น 

เนื้อหาบางส่วนของพระราชดำรัสจักรพรรดิฮิโระฮิโตะ

“หลังจากใคร่ครวญเกี่ยวกับทิศทางหลักของโลกและเงื่อนไขปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับจักรวรรดิของเราในวันนี้ เราได้ตัดสินใจให้ข้อยุติของสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นมีผลไปในมาตรการพิเศษนี้

เราได้มีบัญชาให้รัฐบาลจักรวรรดิแจ้งไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน สหภาพโซเวียต สี่ประเทศ ว่าเรายอมรับปฏิญญาที่พวกเขาได้ร่วมกันประกาศไว้

เพื่อเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสุขร่วมกันของชาติทั้งหลาย รวมทั้งความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาราษฎรของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่สมเด็จพระบูรพมหาจักรพรรดิราชเจ้าได้ทรงสืบทอดรักษา เป็นพันธกรณีอันมั่นคงสืบต่อกันมาจนถึงตัวเรา

ในชั้นต้น เราจึงประกาศสงครามต่อสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา สองประเทศ ด้วยเหตุผลคือ เพื่อสำแดงถึงการดำรงอยู่ของจักรวรรดิอย่างแท้จริง และเพื่อสร้างเสถียรภาพในเอเชียบูรพา การล่วงละเมิดอธิปไตยของชาติอื่น หรือการรุกรานดินแดนในทำนองเดียวกัน หาใช่ความตั้งใจของเรามาแต่ต้นไม่

ทว่า บัดนี้สงครามได้ยืดเยื้อมาเป็นเวลาเกือบสี่ปี แม้ทุกคนจะทำดีที่สุด ทั้งการรบอันกล้าหาญของกองทัพบกและกองทัพเรือ ความเพียรพยายามของเหล่าข้าราชการของเรา และการทำงานอย่างอุทิศตนของประชาชนกว่าร้อยล้านคนของเรา สถานการณ์สงครามได้ดำเนินไปจนไม่เอื้อประโยชน์ต่อญี่ปุ่นอีก ในขณะที่ทิศทางหลักของโลกนี้ได้หันกลับมาทำร้ายผลประโยชน์ของชาติ

มิหนำซ้ำ ศัตรูได้เริ่มใช้ระเบิดชนิดใหม่อันร้ายกาจที่สุด มีอำนาจทำลายล้างมหาศาลเกินคณานับ คร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเหลือประมาณ หากเรายังต่อสู้ต่อไป ผลลัพธ์จะไม่เป็นเพียงแต่การสิ้นชาติสิ้นเผ่าพันธุ์ของชาติญี่ปุ่น แต่ยังอาจนำไปสู่การสูญสิ้นอารยธรรมมนุษย์อย่างถาวร

ในเมื่อการณ์เป็นไปดังนี้ เราจะช่วยเหลือประชาราษฎรนับล้านของเรา หรือชดเชยความผิดของเราต่อหน้าวิญญาณของสมเด็จพระบูรพมหาจักรพรรดิราชได้อย่างไรเล่า นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงให้รัฐบาลจักรวรรดิยอมรับปฏิญญาที่มหาอำนาจร่วมกันประกาศไว้

เรานั้นสามารถทำได้เพียงแสดงความเสียใจอย่างที่สุดแด่ชาติพันธมิตรเอเชียบูรพา ที่ได้ร่วมมือกันเรื่อยมา เพื่อนำไปสู่การปลดปล่อยของเอเชียบูรพา

เมื่อนึกถึงเหล่าเจ้าหน้าที่ และทหาร และผู้อื่น ที่ได้ล้มลงในสนามรบ ผู้ที่เสียชีวิตในหน้าที่ และผู้ที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันและทุกครอบครัวที่ถูกคร่าชีวิตไปนั้น เราก็รู้สึกเจ็บปวดใจอยู่ทุกวันคืน

สวัสดิภาพของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม และผู้ที่สูญเสียบ้านและที่อยู่อาศัย ล้วนเป็นสิ่งที่เรากังวลใจอย่างถึงที่สุด

ความยากลำบากและความทุกข์ของชาติเราที่จำต้องแบกรับไว้ต่อจากนี้จะต้องหนักหนาเป็นแน่ ความรู้สึกของบรรดาประชาราษฎรนั้น เรารับรู้และเข้าใจดี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราจะต้องดำเนินไปตามกระแสแห่งกาลเวลา อดทนในสิ่งที่เหลือจะทานทน ข่มกลั้นในสิ่งที่ยากจะข่มกลั้น เพื่อถากถางปูทางสู่มหาสันติภาพอันจะยั่งยืนสืบไปนับพันปี

เราอยู่ ณ ที่นี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของจักรวรรดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราผู้เชื่อมั่นในความจงรักภักดีของเหล่าประชาราษฎร จะอยู่เคียงข้างเหล่าประชาราษฎรผู้ภักดีเสมอไป

จงระวังอย่างที่สุดซึ่งการปะทุอารมณ์ อันอาจก่อความเสียหายซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น หรือการแก่งแย่งกันระหว่างพี่น้องร่วมชาติ และการปะทะกัน ซึ่งอาจสร้างความสับสน นำท่านหลงผิด และทำให้ท่านสูญเสียความเชื่อมั่นบนโลกใบนี้

ขอให้ประเทศชาติดำเนินต่อไปเป็นครอบครัวเดียวกันจากรุ่นสู่รุ่น ศรัทธามั่นคงในความเป็นอมตะของแผ่นดินเทพเจ้าอยู่เป็นนิจ เอาใจใส่กับภาระรับผิดชอบอันแสนหนักอึ้ง และเส้นทางยาวไกลที่อยู่รอเบื้องหน้า

จงรวมรวมสรรพกำลังของท่านเพื่อทุ่มเทสร้างอนาคต ปลูกฝังวิถีแห่งความถูกต้อง ประคับประคองความสูงส่งแห่งจิตวิญญาณ และการทำงานด้วยความแน่วแน่ เพื่อจะได้เพิ่มพูนเกียรติภูมิดั้งเดิมของจักรวรรดิ และก้าวตามความเจริญของโลกได้ต่อไป

ประชาราษฎรทั้งหลาย จงเข้าใจและทำตามสิ่งที่เราปรารถนาดังกล่าวมานั้นเถิด

ที่มาของข้อมูล
Jewel Voice Broadcast