นิทรรศการจิ๋นซี ฮ่องเต้และกองทัพทหารดินเผาครั้งแรกในประเทศไทย

china-terracotta-warriors-inbangkok
Events

นิทรรศการพิเศษเรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้:จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยการนำกองทัพทหารดินเผาที่ค้นพบในประเทศจีนอายุกว่า 2,000 ปี มาจัดแสดงในประเทศไทย สุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้หรือสุสานจักรพรรดิฉินที่ 1 ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปีที่เดินทางเข้าชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผา

นิทรรศจัดขึ้น ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน และเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเป็นกรณีพิเศษในวันจันทร์ที่ 16-17 กันยายน ส่วนการเปิดให้เข้าชมตามปกติจะเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 18 กันยายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม โดยเปิดให้เข้าชมเฉพาะวันพุธ – วันอาทิตย์และปิดเฉพาะวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 30 บาท และชาวต่างประเทศ 200 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2224-1333 และ 0-2224-1402

สุสานจิ๋นซี ฮ่องเต้หรือสุสานจักรพรรดิฉินที่ 1

สุสานแห่งนี้ก่อสร้างในปี 246 – 208 ก่อนคริสตกาล สมัยจักรพรรดิฉินสื่อหวง ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่เมืองซีอาน มณฑลฉ่านซี มีเนื้อที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันภายในสุสานยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าโดยนักโบราณคดี คาดว่ามีตุ๊กตาทหารที่สร้างจากดินเผากว่า 8,000 ตัว โดยตุ๊กตาทหารดินเผาทั้งหมดถูกฝังไว้ใต้ดินตามความเชื่อขององค์จักรพรรดิจีนในยุคนั้นที่มักนำทหารและคนรับใช้ตามไปด้วยเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ ก่อนหน้าสมัยจักรพรรดิฉินสื่อหวงนักโบราณคดีเชื่อว่ามีการฝังทหารคนรับใช้ที่เป็นมนุษย์ฝังดินทั้งเป็นเพื่อตามไปรับใช้องค์จักรพรรดิ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ตุ๊กตาดินเผาแทนมนุษย์จริง ๆ

ตุ๊กตาทหารดินเผาความลับกว่า 2,000 ปี

ปริศนาการสร้างตุ๊กตาทหารดินเผายังคงได้รักการศึกษาจากนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เชื่อกันกว่าตุ๊กตาทหารดินเผาที่มีจำนวนกว่า 8,000 ตัวมีสีหน้าและบุคคลิกไม่เหมือนกัน ทั้งหมดถูกสร้างโดยการปั้นด้วยมือรวมไปถึงการทาสีเคลือบสีมันวาวด้วยยางไม้ธรรมชาติ ต่อมาพายหลังการค้นพบเมื่อตุ๊กตาทหารดินเผาถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินผิวด้านนอกจึงกระทบกับอากาศและทำให้สีที่เคลือบไว้หลุดร่อนหายไป ตุ๊กตาทหารดินเผาทั้งหมดถูกจัดเรียงในตำแหน่งการเคลื่อนกระบวนทับ ติดอาวุธและม้าศึกพร้อมรบ

คุณค่าด้านประวัตศาสตร์และอารยธรรมของมนุษย์ ประเทศจีนในยุคเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนเป็นแหล่งอารยธรรมและเทคโนโลยีมีจำนวนประชากรหนาแน่น จักรพรรดิจีนสามารถใช้จำนวนประชากรที่มากขึ้นนี้สร้างสิ่งก่อสร้างที่มหัศจรรย์โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการบริหารจัดการที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาตร์ในปัจจุบันยังต้องแปลกใจ การค้นพบหนึ่งที่สำคัญคือ ชาวจีนในยุคนั้นพัฒนาสีม่วงจีนขึ้นมาโดยใช้วิธีการเล่นแร่เเปรธาตุเพื่อใช้เป็นเครื่องแบบทหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันยังหาคำตอบไม่ได้เกี่ยวกับที่มาของสีม่วงจีน รวมไปถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆ ที่ยังคงเป็นปริศนารอการค้นคว้าจากนักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์

ประมวลภาพ “จิ๋นซี ฮ่องเต้:จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

ที่มาของภาพ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
ที่มาของภาพ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
ที่มาของภาพ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
ที่มาของภาพ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

ที่มาของข้อมูล

Museum Thailand