นาซ่าทำการทดสอบปล่อยยาน Gemini 1 แบบไร้นักบินอวกาศ

Technology

8 พฤษภาคม ค.ศ. 1964 นาซ่าทำการทดสอบปล่อยยาน Gemini 1 แบบไร้นักบินอวกาศควบคุมขึ้นสู่อวกาสเพื่อเป็นการทดสอบระบบต่าง ๆ ก่อนการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปกับยานในภารกิจ Gemini ซึ่งตัวยานออกแบบให้รองรับนักบินอวกาศได้ 2 คนสามารถทำภารกิจเดินอวกาศ Spacewalk

ยาน Gemeni 1 ถูกส่งขึ้นสุ่อวกาศโดยจรวด Spacewalk ใช้เวลาโคจรอยู่ในอวกาศที่ระดับความสูง 155-271 กิโลเมตรโคจรรอบโลกประมาณ 3 รอบก่อนเดินทางกลับสู่โลก 

หลังจากภารกิจ Gemini 1 นาซาทอดสอบยานอีกหนึ่งครั้งก่อนส่งมนุษย์อวกาศ 2 คนขึ้นไปกับยาน Gemini 3 ประกอบด้วยนักบินอวกาศจอห์น ยังและกัส กริสซัม อย่างไรก็ตามภารกิจ Gemini 3 ยังไม่มีการเดินอวกาศ Spacewalk การเดินอวกาศครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในภารกิจ Gemini 4 โดยนักบินอวกาศเอ็ด ไวต์ได้ทำการเดินอวกาศเป็นเวลาประมาณ 20 นาที