ยุทธนาวีเกาะช้าง กองทัพเรือไทยเข้าต่อสู้กับกองทัพเรือฝรั่งเศส

battle-of-ko-chang
Wars

ยุทธนาวีเกาะช้าง กองทัพเรือไทยเข้าต่อสู้กับกองทัพเรือฝรั่งเศสบริเวณเกาะช้าง ยุทธนาวีเกาะช้างเป็นส่วนหนึ่งของการรบระหว่างสงครามไทย-ฝรั่งเศสหรือกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส การรบในครั้งนี้นับเป็นการรบครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพเรือไทย

การรบเกิดขึ้นในบริเวณเกาะช้าง จังหวัดตราด โดยกองเรือฝรั่งเศสหมวดเรือเฉพาะกิจที่ 7 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการค้นหาและทำลายเรือรบของกองทัพเรือไทย หลังจากฝรั่งเศสใช้เครื่องบินตรวจการค้นหาตำแหน่งของเรือรบไทยจนพบจึงได้นำกองเรือเข้าโจมตี

กองทัพเรือไทยใช้เรือตอร์ปิโด 2 ลำ เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรี เรือปืนยามฝั่ง 1 ลำ เรือหลวงธนบุรี ส่วนเรือหลวงระยอง เรือหลวงหนองสาหร่ายและเรือหลวงเทียวอุทก ไม่ได้เข้าทำการรบ

กองทัพเรือฝรั่งเศสใช้เรือลาดตระเวนเบา 1 ลำเรือลามอตต์ ปิเกต์ เรือสลุป 2 ลำ เรืออามิราล ชาร์เนร์และเรือดูมองต์ ดูร์วิลล์ เรือปืน 2 ลำ เรือมาร์นและเรือตาอูร์ มีรายงานว่าฝรั่งเศสใช้เครื่องบินรบและเครื่องบินลาดตระเวนเข้าร่วมรบในครั้งนี้ด้วย ส่วนเรือสินค้าและเรือดำน้ำไม่ได้เข้าร่วมการรบ

การรบเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 6 นาฬิกาของเช้าวันที่ 17 มกราคม เครื่องบินตรวจการฝรั่งเศสค้นพบตำแหน่งเรือตอร์ปิโดและชี้เป้าให้กองเรือเข้าโจมตีเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรี เมื่อเรือหลวงธนบุรีทราบการโจมตีจึงเข้ายิงสนับสนุนใส่เรือลามอตต์ ปิเกต์

การรบเป็นไปอย่างดุเดือด ผลการสู้รบฝ่ายไทยเสียเรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรี ทหารเรือไทยพลีชีพ 36 นาย นาวาเอก หลวงพร้อมวีระพันธ์ ผู้บังคับการเรือหลวงธนบุรีสละชีพในการรบ เมื่อเห็นว่าเรือรบของไทยเสียหายหนักและจมลง ฝ่ายฝรั่งเศสล่าถอยกลับฐานเมืองไซ่ง่อนหรือเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน ฝ่ายฝรั่งเศสอ้างสิทธิชัยชนะในการรบครั้งนี้

หลังจากเรือหลวงธนบุรีเสียหายจากระเบิดไฟไหม้และจมลง กองทัพเรือได้ทำการเก็บกู้ส่วนห้องบังคับการเรือและปืนใหญ่มาสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการและอนุสรณ์สถานแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อรำลึกถึงการต่อสู้สละชีพของทหารไทยในการต่อสู้ยุทธนาวีเกาะช้าง

แผนที่การรบในยุทธนาวีเกาะช้าง

เรียบเรียงโดย THE HISTORY NOW