พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งแรกในปี ค.ศ. 1896

EventsSport

6 เมษายน ค.ศ. 1896 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ โอลิมปิกฤดูร้อน 1896 ซึ่งถือเป็นการจัดโอลิมปิกยุคใหม่เป็นครั้งแรก พิธีเปิดการแข่งขันมีขึ้นที่สนามกีฬาพานาธิเนอิก กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน 14 ประเทศ นักกีฬาทั้งหมด 241 คน แข่งขันกีฬา 9 ชนิด เช่น วิ่ง จักรยาน ฟันดาบ ยิมนาสติก ยิงปืน ว่ายน้ำ เทนนิส ยกน้ำหนัก และมวยปล้ำ โดยผลการแข่งขันประเทศสหรัฐอเมริกาครองจ้าวเหรียญทอง

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีต้นกำเนิดในอาณาจักรกรีซโบราณเมื่อประมาณ 776 ปีก่อนคริสตกาลถูกเรียกว่ากีฬาโอลิมปิกยุคโบราณ กีฬาส่วนใหญ่ที่ใช้แข่งขันในยุคนั้นจะเกี่ยวข้องกับสงครามเช่น การต่อสู้ และถูกใช้เป็นพิธีกรรมบูชาเทพเจ้า กีฬาโอลิมปิกยุคโบราณถูกล้มเลิกไปพร้อมการสูญสลายของอาณาจักรกรีซ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ปัจจุบันแบ่งออกเป็นโอลิมปิกฤดูร้อนและโอลิมปิกฤดูหนาว มีประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเสนอตัวจัดการแข่งขันเนื่องจากเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ของประเทศ รวมไปถึงประเทศไทยที่มีแนวคิดเสนอตัวจัดโอลิมปิกฤดูร้อนในปี 2032

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซได้รับเลือกให้จัดโอลิมปิกฤดูร้อนอีกครั้งในปี 2004 หลังพยายามทุ่มงบประมาณการจัดแข่งขันประเทศกรีซต้องพบกับปัญหาทางการเงินและสนามกีฬาหลายแห่งถูกทิ้งร้าง อย่างไรก็ตามคุณค่าของกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่อาจอยู่ที่การสร้างสันติภาพและความร่วมมือกันระหว่างมิตรประเทศและมีบทบาทสำคัญให้ประเทศคู่ขัดแย้งทางการเมืองต่าง ๆ ได้จับมือกันเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างสรรค์โลกใหม่ที่มีสันติภาพ