Tag: Kamikaze

Wars

ฝูงบินฆ่าตัวตายคามิกาเซะ (Kamikaze) กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น

ฝูงบินคามิกาเซะหรือกองกำลังจู่โจมพิเศษ (โทะกุเบะสึโคเกะกิไต) เป็นฝูงบินฆ่าตัวตายของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น